Samen werken aan experimenten met technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt

We slaan de handen ineen om inclusieve technologie te benutten voor betere arbeidsmarktkansen!

Cedris (een landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt), RCT Gelderland (een stichting die slimmer en duurzamer produceren in de maak- en de foodindustrie bevordert) CrossStitch (Een verbinder van private en publieke partijen om samen inclusie, duurzame inzetbaarheid en circulariteit structureel en economisch aantrekkelijk op de kaart te zetten), Wecreate Consulting (een adviesbureau die subsidies, mensen en innovatie koppelt) en de werkleerbedrijven Lucrato en Werkzaak Rivierenland, werken samen aan het opzetten van ‘Technohubs’ in verschillende arbeidsmarktregio’s in Nederland. TINT Rivierenland is daar één van. Wij delen onze kennis en helpen met de opzet.

Mensen met een arbeidsbeperking vooruit helpen

In deze Technohubs leiden experimenten met technologie tot een verbeterde positie van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Wij werken al samen met regio Brabant en Twente, en willen heel Nederland inspireren zodat meer mensen daadwerkelijk aan het werk kunnen, of kunnen blijven door technologische oplossingen. Eén van die innovatieve experimenten is het ‘Operator guidance system’ op de achtergrond van bovenstaande foto!

Wat is een Operator guidance system?

Het is een werktafel met een digitale instructie die de werknemer door het maakproces heen leidt. Het zorgt ervoor dat alles in de juiste volgorde gebeurt met een uitleg hoe je een handeling moet doen. Daarbij controleert het ook of je de juiste onderdelen hebt gepakt. Super handig voor het assembleren van ‘ingewikkelde’ producten met veel stappen, onderdelen, gebruikte gereedschappen en handelingen. Het is een apparaat met een beamer en een sensor, voorraadbakjes die oplichten zodat de werknemer weet wat hij of zij moet pakken én een geprojecteerde instructie op de werktafel zodat hij of zij weet wat te doen.

Foutloos assembleren

Dit apparaat reduceert de foutpercentages aanzienlijk. Want de fouten die ontstaan door onoplettendheid, slechte concentratie of complexiteit van het maakproces worden door de digitale instructies opgevangen.

Ingewikkeld werk eenvoudig maken

Je kunt werknemers die minder goed zijn in complexe handelingen nu toch inzetten. Uit onze experimenten blijkt dat onze doelgroep deze manier van werken als zeer prettig en leuk ervaren. Opvallend is dat Arkite, de ontwikkelaar van deze technologie, dit systeem voornamelijk inzet voor productiemedewerkers zonder arbeidsbeperking om ook voor hen moeilijker werk makkelijker te maken.

Ook inclusieve technologie inzetten?

Ben jij een ondernemer of organisatie die wil experimenteren met inclusieve technologie? Neem contact op met programmamanager Malinda Janssen: 06 142 35 569.