Voorleespen

De pen leest voor wat er op papier, scherm of telefoon staat. Handig voor wie moeite heeft met lezen.

 • Gesproken communicatie
 • Laaggeletterdheid
 • Visuele beperking

De voorleespen zet tekst om in woorden voor mensen met laaggeletterdheid, dyslexie en visuele beperking. De pen scant een stuk tekst in één keer en leest deze voor aan de gebruiker. Bijvoorbeeld werkinstructies.

Inzetbaar voor

De voorleespen wordt ingezet om het werk voor mensen toegankelijker te maken. Maakt veiligheid- en werkinstructies toegankelijk voor mensen die moeite hebben met lezen. Hierdoor kan onbenut arbeidspotentieel voor een vacature worden ingezet.

Geschikt voor:

 • Mensen met een visuele beperking
 • Mensen die laaggeletterd zijn
 • Mensen met NAH, niet aangeboren hersenletsel

Voordelen

 • Eenvoudig hulpmiddel; snel te gebruiken
 • Toepasbaar op tekst op papier, scherm en telefoon
 • Mensen worden meer zelfredzaam, zelfstandigheid neemt toe. Dit geldt zowel voor op het werk als privé.

Ervaringen gebruikers

 • “Mensen worden meer zelfredzaam, zelfstandigheid neemt toe. Dit geldt zowel op het werk én privé.”
 • “Een werknemer met niet aangeboren hersenletsel vulde met de voorleespen een formulier in voor een fietsplan. Zonder de voorleespen lukte dit niet.”
 • “Een laaggeletterde werknemer probeerde de pen privé. Hij las voor het eerst een boek uit.”
 • “Werknemers zijn enthousiast over de mogelijkheden.”

Onderzoek

Lees hier onze Evaluatie van de voorleespen.

TINT help center